Zápisy ze schůzí

Zápisy ze schůzí naleznete ve word dokumentu, který je zde ke stažení s příslušným datem konání.