Výbor společnosti

Předseda
doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.
Oddělení Klinické biomechaniky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 357, Liberec
Místopředseda
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
Klinika Úrazové chirurgie
FN Brno
Jihlavská 20, Brno
Vědecký sekretář
Ing. Martin Kopeček, Ph.D.
Ústav lékařské biofyziky
LF v Hradci Králové
Šimkova 870, Hradec Králové
Pokladník
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Ústav simulační medicíny
Masarykova univerzita
Kamenice 126, Brno
Člen výboru
Ing. David Pospíšil, Ph.D.
Interní kardiologická klinika
FN Brno
Jihlavská 20, Brno
Předseda revizní komise
MUDr. Martin Czinner
Oddělení ortopedie
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 357, Liberec
Člen revizní komise
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany
FN Olomouc
Zdravotníků 248, Olomouc
Člen revizní komise
Ing. Jiří Vitvar
Oddělení Klinické biomechaniky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 357, Liberec