CARP asistovaná autotransplantace zubu

Perex

Autotransplantace zubů ve stomatologii zažívá pozvolnou renesanci. Metoda, popsaná a realizovaná zejména v době „předimplantologické“, má nyní širší indikační možnosti nejen díky prediktivnímu endodontickému ošetření zubu, správnému načasování, znalosti stupně vývoje zubního zárodku, ale také díky virtuálnímu plánování a dostupnému 3D tisku.

Úvod do problematiky

Nejčastější indikacemi autotransplantace jsou traumatická ztráta zubu, mezera po vytrženém zubu a ageneze, což je geneticky podmíněné nezaložení zubu. Samotná autotransplantace spočívá v přenesení zubu/zubního zárodku z místa čelisti, kde je zub nevyužitý – typicky třetí moláry neboli zuby moudrosti. Dalším zdrojem optimálních autotransplantátů jsou premolárové zóny s ortodonticky ošěřitelnými donorskými místy v rámci komplexní terapie u dětských/dospívajících pacientů.

Chirurgický zákrok zpravidla začíná přípravou recipientního místa v alveolu maxily či mandibuly. To se buď provádí extrakcí nevyhovujícího stálého či dočasného zubu a upravením alveolárního lůžka pro potřeby autotransplantátu, anebo vytvořením nového alveolárního lůžka ve zhojené kosti či kosti s agenezí zárodku. Následuje odebrání transplantátu z donorského místa, jeho transport a fixace do předpřipraveného lůžka. U transplantátu s nedokončeným vývojem zubu je za optimální výsledek považováno dokončení vývoje kořene zubu a optimalizace dentogingiválního uzávěru v recipientním místě. U zubů s dokončeným vývojem je nezbytné endodontické ošetření autotransplantátu.

CARP (computed aided rapid prototyping) autotransplantace zubu spočívá ve výrobě repliky transplantátu, která slouží stomatochirurgovi při přípravě recipientního místa na počátku zákroku. Postupnou preparací nového alveolárního lůžka za opakovaného vkládání repliky do lůžka lze dosáhnout optimální velikosti a tvaru. Nakonec se replika vymění za transplantát a následuje obvykle elastická nebo semirigidní fixace. Hlavní výhodou CARP je zkrácení expozice transplantátu a kontaktu s vnějším prostředím a optimalizace trojrozměrné úpravy recipientního místa.

Case report

Pacientkou byla 32letá žena. Zub 26 s chronickými obtížemi po vyčerpání všech konzervativních terapeutických možností byl indikován k extrakci. Pro jeho náhradu jsme zvolili autotransplantaci zdravého, intaktního zubu 18, který byl uložen dystopicky. V tomto případě bylo s výhodou využito 3D tiskárny XiP firmy Nexa3D.

Společnost pro 3D tisk v medicíně, 3D tisk v medicíně, 3D tisk v lékařství

Vytisknutý model

Ortopantomogram před Autotransplantací zubu 18 do místa zubu 26

Stav po extrakci zubu 26, aplikace repliky a preparace recipientního místa

Fixace transplantátu 18 do místa po extrahovaném zubu 26

Intraorální snímek, stav po endodontickém ošetření transplantátu 18, zub klinicky pevný, nebolestivý se sondáží paradontu do 3 mm.

MDDr. Filip Bašovský, Ing. Jiří Vitvar
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Datum publikace:

1. 2. 2024

Čas čtení:

3 minut

Zobrazení příspěvku:

55